Praktijk sessies

RONDE 1 (12.00-13.00): Preventie, wat werkt?

Dr. Hans Dupont is werkzaam als manager preventie bij de Mondriaan en onderzoeker/docent op de universiteit van Maastricht. Hij is ook programmaleider preventie en vroegsignalering van Verslavingskunde Nederland. 

De praktijk en de onderbouwing; binnen de programmalijn Preventie van Verslavingskunde Nederland is de laatste jaren gewerkt aan een basispakket. Hans Dupont legt in zijn verhaal uit hoe individuele preventie daarin past en wat daar landelijk in wordt gedaan. Aan bod komen ontwikkeling, onderzoek naar effectiviteit, scholing, screening en implementatie van selectieve en geïndiceerde cannabisinterventies.

Download presentatie

Shereen Shaban is werkzaam als projectleider en preventiewerker bij Jellinek  preventie team Jeugd. Als pedagoog heeft zij ervaring met het begeleiden van ouders en jongeren bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en het verminderen van problematisch gedrag m.b.t. genotmiddelengebruik, gamen en gokken.

Jellinek Jeugd richt zich op het voorkomen van (riskant) middelengebruik van jongeren. Ouders, intermediairs en de jongeren zelf vormen een belangrijke doelgroep. Bij elke groep is een andere boodschap nodig al naar gelang de ernst van het gebruik. Preventiewerker Shereen Shaban neemt de deelnemers mee langs alle stadia van cannabisgebruik en de interventies die Jellinek Jeugd hiervoor inzet.

Download presentatie


RONDE 2A (14.15-15.15): Behandeling, wat werkt?

Matthijs Blankers is als onderzoeker, ontwikkelaar en projectleider betrokken bij diverse e-health projecten van het Trimbos-instituut, waaronder het ICAN project. Marleen Olthof is psycholoog en werkt als promovenda op het ICAN project. Binnen het ICAN-project wordt een app ontwikkeld voor overmatige blowers om hen te ondersteunen bij het stoppen/minderen met blowen en indien nodig toe te leiden naar het bestaande hulpaanbod.

In deze presentatie worden een aantal voorbeelden besproken van cannabis e-health interventies die in Nederland worden ingezet. Ook wordt de effectiviteit van cannabis e-health interventies op basis van recent internationaal onderzoek gepresenteerd, en staan we stil bij aspecten die een e-health interventie effectiever kunnen maken.

Download presentatie

  

Dr. Peter Blanken is psycholoog en gepromoveerd aan de medische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij is gestart met veldonderzoek naar patronen en gevolgen van druggebruik van gemarginaliseerde harddruggebruikers in hun natuurlijk leefomgeving. Sindsdien heeft hij onder meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift, contingentiemanagement als interventie voor cocaïnegebruik, en het belonen van medicatie-trouw onder dubbele diagnose patiënten. Sinds 2002 werkt hij als senior onderzoeker bij het Parnassia Addiction Research Centre (PARC, Brijder Verslavingszorg, Parnassia Groep).

In het eerste deel van de presentatie wordt een beknopt overzicht gegeven van de conclusies en aanbevelingen uit de Multidisciplinaire richtlijn Drugs voor de behandeling van personen met 'een stoornis in het gebruik van cannabis'. In het tweede deel wordt ingegaan op recent onderzoek naar medicamenteuze behandeling van cannabisverslaving en behandeling met 'agonistische' medicatie.

Download presentatie


RONDE 2B (14.15-15.15): In gesprek over cannabis

Nathalie Dekker is vele jaren werkzaam bij de afdeling Publieksinformatie van het Trimbos-instituut. Ze heeft honderden telefoon- en chatgesprekken gevoerd over cannabis,  schreef web- en folderteksten en maakte onlangs een video over cannabis.

De Drugs Infolijn van  het Trimbos-instituut beantwoordt al meer dan twintig jaar vragen over cannabis. Wat willen mensen weten? Welke dingen vragen ze niet, maar zijn belangrijk om te vertellen? En past dit allemaal in een video van 4 minuten? In deze sessie delen we onze ervaringen, zie je de cannabisvideo en hoor je onze overwegingen hierbij.

Download presentatie

Naar filmpje

Driss Kaamouchi is al ruim twintig jaar preventiewerker bij Jellinek in Amsterdam. Hij maakt drugsgebruik en drugsproblemen bespreekbaar bij verschillende doelgroepen, waaronder de Marokkaanse gemeenschap.

In deze sessie gaat Driss Kaamouchi in op het belang van de juiste kennis én houding bij cultuursensitief werken. Hij gaat in op wat er nodig is om verschillende generaties migranten te bereiken en wat hierbij wel werkt en wat niet.

Download presentatie

Bart Alders is preventiewerker bij Mondriaan waarbij LVB één van zijn aandachtsgebieden is. Hij traint medewerkers van jeugd- en LVB-instellingen in het signaleren en bespreekbaar maken van problematisch middelengebruik en werkt met een voor de LVB-doelgroep aangepaste variant van Moti-4. Voordat hij preventiewerker was werkte hij op een behandelgroep voor jongeren met een LVB en gedrags– en GGZ-problematiek.

In deze sessie legt Bart Alders de verbinding tussen de literatuur en de praktijk met betrekking tot LVB en middelengebruik. Hij licht toe waarom cannabisgebruik bij de LVB-doelgroep veel voorkomt en wat juist voor deze doelgroep de risico’s van cannabisgebruik zijn. Ook benoemt hij knelpunten bij het begeleiden van deze problematiek en beschrijft hij het hulpverleningsaanbod.

Download presentatie


RONDE 3 (15:30-16:30): Kansen voor preventie in de coffeeshop

Ferry Goossens is senior wetenschappelijk medewerker en projectleider Uitgaan, Alcohol en Drugs bij het Trimbos-instituut. Daan Keiman is medewerker publieksinformatie bij het Trimbos-instituut. Tom Bart is preventiewerker bij Jellinek. Vanuit de coffeeshops nemen deel: Wouter van Egmond(Expreszo/Het Dilemma), Paul Wilhelm (Tweede Kamer/Coffeeshopamsterdam) en Willem Panders (De Piramide).

De coffeeshop biedt kansen voor cannabispreventie. In het verleden zijn er zowel vanuit de verslavingszorg als vanuit de coffeeshops zelf initiatieven genomen in de vorm van training van coffeeshoppersoneel en het aanbieden van informatie via flyers. In deze sessie wordt nader ingegaan op de (on)mogelijkheden van preventie in de coffeeshop. Wat werkt hierbij en wat ook zeker? Voor welke doelgroep is de coffeeshop een relevante vindplaats? En welke nieuwe kansen bieden de huidige ontwikkelingen in het cannabisbeleid?

Download presentatie Tom Bart

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.