Wetenschap sessies

RONDE 1 (12.00-13.00): Harm reduction

Tom Freeman is a senior lecturer at the University of Bath, UK. He completed his PhD and postdoctoral training at UCL, before moving to King’s College London on a senior fellowship. He is a fellow of the Society for the Study of Addiction and a member of council for the British Association for Psychopharmacology.

As cannabis products and routes of administration diversify, it is more important than ever to provide evidence-based guidance on how to make cannabis safer. Tom will present data from a series of studies addressing how changes in delta-9-tetrahydrocannabiol (THC) and cannabinoid (CBD) may influence the harms of cannabis use, and how they might inform future safety guidelines using ‘standard cannabis units.’

Download presentatie

Janna Cousijn is assistant professor at the University of Amsterdam, Department of Psychology and head of the UvA Cannabis Lab. In collaboration with national and international researchers she aims to unravel the impact of cannabis on the brain, investigating the role of cognition, brain development and the environment in individual trajectories of risks and resilience.

In her talk, Janna Cousijn will critically evaluate what we know about the impact of cannabis on the brain. She will specifically discuss effects of long term use versus dependence and focus on the role of individual differences therein.

RONDE 2 (14.15-15.15): Cannabis en de genen

Prof. dr. Jacqueline Vink is werkzaam als hoogleraar bij het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit. Haar expertise betreft onderzoek naar oorzaken van middelengebruik en verslavend gedrag. Zij heeft het International Cannabis Consortium opgericht met als doel het in kaart brengen van genetische factoren die een rol spelen bij cannabisgebruik.

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken met betrekking tot de rol van erfelijke aanleg bij cannabis gebruik. Aspecten die besproken worden zijn: relatieve bijdrage erfelijke aanleg (tweelingstudies), zoektocht naar specifieke genen (genoomwijde associatie studies), genetische overlap met andere middelen en geestelijke gezondheid. Er zal bediscussieerd worden wat deze (fundamenteel) wetenschappelijke resultaten kunnen betekenen voor de praktijk.

Download presentatie

Dr. Albert Batalla Cases is werkzaam als psychiater en onderzoeker in het UMC Utrecht, en is hoofddocent bij de landelijk opleiding Master in Addiction Medicine (Radboud Universiteit). Hij promoveerde in 2014 op een proefschrift over de neurobiologie van cannabisverslaving en de relatie met psychotische stoornissen (Universiteit van Barcelona). Zijn onderzoekslijnen richten zich op de neurobiologie van verslaving en psychiatrische co-morbiditeit.

Het endogene cannabinoid systeem is betrokken bij het ontstaan van kernsymptomen van psychose en verslaving, wat suggereert dat geneesmiddelen gericht op dit systeem van therapeutische waarde zouden kunnen zijn. In deze interactieve sessie (met online vragen) worden de meest recente bevindingen van onderzoeken naar cannabinerge middelen bediscussieerd, met aandacht naar toekomstige behandelingsstrategieën.

RONDE 3A (15.30-16.30): Cannabis en comorbiditeit

Prof. dr. Roy Otten is hoogleraar Kwetsbare jeugdigen en risicogedrag aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit, fellow bij het REACH Institute van de Arizona State University en hoofd van de Research & Development afdeling van Pluryn-Intermetzo, een  organisatie voor zorg en behandeling aan jongeren met gedragsproblemen en complexe zorgvragen. Zijn onderzoek richt zich op de processen die uiteindelijk leiden naar middelengebruik en psychopathologie.

In zijn bijdrage zal Roy Otten vanuit een ontwikkelingsbenadering kijken naar de verschillende stadia van cannabisgebruik waarbij hij focust op de rol van ouders en leeftijdgenoten.


Dr. Matthijs Bossong studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Al vijftien jaar is hij bezig met onderzoek naar de relatie tussen cannabis en psychosen. Momenteel is Matthijs werkzaam als onderzoeker bij de Afdeling Psychiatrie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

In zijn presentatie zal Matthijs Bossong de wetenschappelijke stand van zaken geven wat betreft de relatie tussen het gebruik van cannabis en het ontstaan van een psychose. Ook zal hij uitgebreid ingaan op de mogelijke antipsychotische eigenschappen van cannabidiol.  

Download presentatie

RONDE 3B (15.30-16.30): Cannabisonderzoek in de praktijk

Prof. dr. Dirk J. Korf is bijzonder hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste onderzoeksthema’s zijn: drugsgebruik, drugshandel en drugsbeleid; criminaliteit en criminaliteitspreventie; prostitutie. Hij is onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Drugs Monitor (NDM) en van de European Society for Social Drug Research (ESSD) en lid van het Scientific Committee van het EMCDDA.

Rond cannabis en coffeeshops wordt in Nederland van alles gemeten. Maar sommige thema’s lenen zich beter voor kwalitatieve methoden, zoals observeren, informele gesprekken of diepte-interviews.  Welke functie en betekenis hebben coffeeshops anno 2018? Wat betekent coffeeshopoverlast? Waarom verlopen cannabiscarrières zo verschillend? Wat gebeurde er op straat toen de wietpas werd ingevoerd? Juist deze vragen kunnen niet alleen met cijfers beantwoord worden.

Download presentatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.